»Cơ hội nghề nghiệp
  • bannerleft_oto.jpg
  • bannerleft_xemay.jpg
  • bannerleft_nha.jpg
  • bannerleft_dulich.jpg
  • bannerleft_canhan.jpg
  • bannerleft_doanhnghiep.jpg

Đối tác

  • Ergo.jpgDienluc.jpgVina.jpgDonga.jpgSFCvietnam.jpgsongda.jpg

Cơ hội nghề nghiệp

Hiện nay, chúng tôi đang cần tuyển các vị trí sau:

Ứng viên quan tâm vui lòng tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây: DON TUYEN DUNG

Gửi về địa chỉ Email: tuyendung@gic.com.vn
STT Chức danh Nơi Làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI HCM 31/08/2017 Xem
2 NHÂN VIÊN GIÁM ĐỊNH – BỒI THƯỜNG KHU VỰC MIỀN TRUNG – ĐÀ NẴNG MIEN TRUNG 31/08/2017 Xem
3 CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TÀI SẢN KỸ THUẬT HCM 31/08/2017 Xem
4 TRƯỞNG/PHÓ TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH MIỀN TRUNG MIEN TRUNG 31/08/2017 Xem
5 GIÁM SÁT CHI PHÍ HCM 31/07/2017 Xem
6 CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN TÁI BẢO HIỂM HCM 31/07/2017 Xem
7 GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ HCM 31/07/2017 Xem
8 NHÂN VIÊN KIỂM TRA NỘI BỘ HCM 31/07/2017 Xem
9 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH HCM 31/07/2017 Xem
10 NHÂN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ GIC ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 31/07/2017 Xem
11 CHUYÊN VIÊN/ NHÂN VIÊN ĐỊNH PHÍ & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HCM 31/07/2017 Xem