»Sản phẩm bảo hiểm
  • bannerleft_oto.jpg
  • bannerleft_xemay.jpg
  • bannerleft_nha.jpg
  • bannerleft_dulich.jpg
  • bannerleft_canhan.jpg
  • bannerleft_doanhnghiep.jpg

Đối tác

  • Ergo.jpgDienluc.jpgVina.jpgDonga.jpgSFCvietnam.jpgsongda.jpg
BH Sức khỏe người vay TD
Sản phẩm bảo hiểm Sinh mạng Người vay tín dụng dành cho đối tượng là khách hàng được Tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay tiêu dùng cá nhân, có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi vào ngày bắt đầu được ghi trên hợp đồng bảo hiểm.
BH đi kèm thẻ tín dụng VPBANK

GIC phối hợp cùng với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) giới thiệu đến khách hàng là chủ thẻ tín dụng của VPBank bốn sản phẩm bảo hiểm: Bảo hiểm thẻ tín dụng, Bảo hiểm xe máy, Bảo hiểm tai nạn cá nhân, Bảo hiểm hỗ trợ ngày nằm viện.
BH liên kết với Smartnet
GIC phối hợp cùng Smartnet - đối tác tài chính của FE CREDIT, công ty tài chính đầu ngành giới thiệu đến khách hàng chương trình bảo hiểm xe máy GIC Motor Care và bảo hiểm hỗ trợ ngày nằm viện GIC Hospital Support.
Thông tin đang cập nhật
Bảo hiểm An Tâm Vui Sống
Dù làm công việc gì, lớn hay trẻ, nam hay nữ... tai nạn luôn có thể xảy ra với bất cứ ai, ít nhiều làm phát sinh các chi phí cho việc điều trị, phục hồi sức khỏe cho người bị nạn. 
BH Tai nạn người vay tín dụng
Sản phẩm bảo hiểm Tai nạn Người vay tín dụng dành cho đối tượng là khách hàng được Tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay tiêu dùng cá nhân, có độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi vào ngày bắt đầu được ghi trên hợp đồng bảo hiểm.
1[2]3