»Sản phẩm bảo hiểm
  • bannerleft_oto.jpg
  • bannerleft_xemay.jpg
  • bannerleft_nha.jpg
  • bannerleft_dulich.jpg
  • bannerleft_canhan.jpg
  • bannerleft_doanhnghiep.jpg

Đối tác

  • Ergo.jpgDienluc.jpgVina.jpgDonga.jpgSFCvietnam.jpgsongda.jpg

BH Du lịch - GIC Global Safe

Đồng hành cùng bạn trên mỗi chuyến đi

Mỗi chuyến du lịch đều mang lại cho bạn nhiều niềm vui và những trải nghiệm thú vị. Với sự đồng hành của Bảo hiểm du lịch GIC GLOBAL SAFE, bạn hoàn toàn an tâm tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời của chuyến đi.
  

Tham gia chương trình Bảo hiểm du lịch GIC GLOBAL SAFE, bạn sẽ được hỗ trợ các chi phí phát sinh do ốm đau, tai nạn, thất lạc hành lý, giấy tờ … và được hỗ trợ về mặt y tế và các rủi ro khác có thể phát sinh trong suốt chuyến đi.

Tổng đài hỗ trợ toàn cầu 
EURO-CENTER

(0066) 2697 3620

 


Tham khảo tờ rơi giới thiệu sản phẩm
 tại đây.
Tham khảo quy tắc bảo hiểm tại đây
Bảng quyền lợi bảo hiểm

 
CHI PHÍ Y TẾ

GIC hỗ trợ trả tiền bảo hiểm cho các chi phí y tế phát sinh từ việc điều trị cho thương tích hoặc ốm đau/bệnh bất ngờ thuộc phạm vi bảo hiểm
  • Chi phí y tế phát sinh đối với việc điều trị y tế phát sinh ở ngoài lãnh thổ Nước xuất hành bao gồm: Chi phí y tế điều trị nội trú và Chi phí y tế điều trị ngoại trú.
  • Chi phí y tế phát sinh từ việc điều trị tiếp theo được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm Người được bảo hiểm về đến Nước xuất hành


Trợ cứu y tế
HỖ TRỢ DU LỊCH
BẢO HIỂM CHO CÁC TAI NẠN KHÁC
BẢO HIỂM CHO HÀNH LÝ VÀ TƯ TRANG
HỖ TRỢ CHI PHÍ PHÁT SINH KHI MẤT GIẤY TỜ THÔNG HÀNH
BẢO HIỂM CHO CÁC TỔN THẤT KHI CHUYẾN ĐI BỊ CẮT NGẮN,HỦY BỎ
VÌ SAO CHỌN GIC
Bảo hiểm Toàn Cầu - GIC cung cấp cho bạn, gia đình và doanh nghiệp những sản phẩm bảo hiểm toàn diện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của GIC.