• bannerleft_oto.jpg
  • bannerleft_xemay.jpg
  • bannerleft_nha.jpg
  • bannerleft_dulich.jpg
  • bannerleft_canhan.jpg
  • bannerleft_doanhnghiep.jpg

Đối tác

  • Ergo.jpgDienluc.jpgVina.jpgDonga.jpgSFCvietnam.jpgsongda.jpg

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính năm 2019 của Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu-GIC  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất và đầu tư tài chính xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019.
Báo cáo Tài chính năm 2018 của Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu-GIC  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất và đầu tư tài chính xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018.
Báo cáo Tài chính năm 2017 của Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu-GIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất và đầu tư tài chính xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017.
Báo cáo Tài chính năm 2016 của Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu-GIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất và đầu tư tài chính xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016.
Báo cáo Tài chính năm 2015 của Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu-GIC Tổng Công ty Bảo hiểm Toàn cầu ( GIC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất và đầu tư tài chính xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015.
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu kính gửi đến Quý cổ đông tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 28/06/2016 tại Khách sạn Hotel Nikko Hanoi (84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
[1]2