»Cơ hội nghề nghiệp
  • bannerleft_oto.jpg
  • bannerleft_xemay.jpg
  • bannerleft_nha.jpg
  • bannerleft_dulich.jpg
  • bannerleft_canhan.jpg
  • bannerleft_doanhnghiep.jpg

Đối tác

  • Ergo.jpgDienluc.jpgVina.jpgDonga.jpgSFCvietnam.jpgsongda.jpg

Cơ hội nghề nghiệp

Hiện nay, chúng tôi đang cần tuyển các vị trí sau:

Ứng viên quan tâm vui lòng tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây: DON TUYEN DUNG

Gửi về địa chỉ Email: tuyendung@gic.com.vn
STT Chức danh Nơi Làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH HCM 15/07/2018 Xem
2 GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH – GIÁM SÁT HCM 15/07/2018 Xem
3 NHÂN VIÊN ADMIN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH HCM 15/07/2018 Xem
4 KẾ TOÁN CHUYÊN QUẢN HCM 15/07/2018 Xem
5 NHÂN VIÊN KIỂM TRA NỘI BỘ HCM 15/07/2018 Xem
6 NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TÀI SẢN – KỸ THUẬT HCM 15/07/2018 Xem
7 GIÁM ĐỊNH VIÊN XE CƠ GIỚI – TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH XCG PHÍA NAM HCM 15/07/2018 Xem
8 NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI HCM 15/07/2018 Xem
9 LẬP TRÌNH VIÊN HCM 15/07/2018 Xem
10 NHÂN VIÊN/CHUYÊN VIÊN TÁI BẢO HIỂM HCM 15/07/2018 Xem
11 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ - BAN IT HCM 15/07/2018 Xem
12 GĐ/PGĐ KINH DOANH – GIC SÀI GÒN HCM 15/07/2018 Xem
13 NHÂN VIÊN KINH DOANH - GIC SÀI GÒN HCM 15/07/2018 Xem
14 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH HCM 15/07/2018 Xem
15 NHÂN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ GIC ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 15/07/2018 Xem