• bannerleft_oto.jpg
  • bannerleft_xemay.jpg
  • bannerleft_nha.jpg
  • bannerleft_dulich.jpg
  • bannerleft_canhan.jpg
  • bannerleft_doanhnghiep.jpg

Đối tác

  • Ergo.jpgDienluc.jpgVina.jpgDonga.jpgSFCvietnam.jpgsongda.jpg

Công bố thông tin

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (13/06/2019, 14:33)

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu kính gửi đến Quý cổ đông tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.
(xem tiếp)

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (23/04/2018, 14:40)

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu kính gửi đến Quý cổ đông tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.
(xem tiếp)

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (28/05/2017, 22:31)

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu kính gửi đến Quý cổ đông tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.
(xem tiếp)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (22/07/2016, 10:39)

Nhằm thông báo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và đồng thời đề ra những định hướng chiến lược mới, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 vào ngày 28/06/2016 vừa qua tại Khách sạn Nikko Hà Nội.
(xem tiếp)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (20/10/2012, 15:17)

Ngày 26/04/2012, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Khách sạn Moevenpick, 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham gia của các nhà đầu tư và quý cổ đông đại diện cho 88,26% cổ phần biểu quyết của GIC. (xem tiếp)