»Sản phẩm bảo hiểm
 • bannerleft_oto.jpg
 • bannerleft_xemay.jpg
 • bannerleft_nha.jpg
 • bannerleft_dulich.jpg
 • bannerleft_canhan.jpg
 • bannerleft_doanhnghiep.jpg

Đối tác

 • Ergo.jpgDienluc.jpgVina.jpgDonga.jpgSFCvietnam.jpgsongda.jpg

BH Sức khỏe người vay TD

Đối tượng tham gia bảo hiểm:

Sản phẩm bảo hiểm Sức khỏe Người vay tín dụng dành cho đối tượng là khách hàng được Tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay tiêu dùng cá nhân, có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi vào ngày bắt đầu được ghi trên hợp đồng bảo hiểm.

GIC không nhận bảo hiểm cho các khách hàng nếu tại thời điểm tham gia bảo hiểm, các khách hàng này:

1.Đang bị bệnh tâm thần, bệnh phong, ung thư.
2.Bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
3.Đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật
.

Điều kiện bảo hiểm: căn cứ vào Quy tắc Bảo hiểm Sinh mạng Người vay tín dụng ban hành theo Quyết định số 0788/2018/QĐ-GIC-BHCN ngày 01/08/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Toàn Cầu. Tham khảo tại đây

Phạm vi bảo hiểm: GIC thanh toán toàn bộ một lần số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị:
a. Tử vong do tai nạn, ốm đau bệnh tật.
b. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, ốm đau bệnh tật.

Trừ trường hợp bị loại trừ theo quy tắc bảo hiểm.

Thanh toán bảo hiểm: Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra GIC sẽ thanh toán tiền bảo hiểm theo như sau:

Điều kiện A: GIC chi trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Người thụ hưởng thứ nhất (là Tổ chức tín dụng): được ưu tiên thanh toán trước tiền bảo hiểm bằng tổng dư nợ còn lại của Hợp đồng tín dụng.
 • Người thụ hưởng thứ hai (Người được bảo hiểm hoặc Người được thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm): Được thanh toán số tiền bảo hiểm còn lại sau khi trừ đi phần đã thanh toán cho Tổ chức tín dụng.

  Điều kiện B: GIC chi trả tiền bảo hiểm bằng khoản dư nợ vay còn lại của Hợp đồng tín dụng và không bao gồm các khoản sau:

  • Các khoản trả nợ vay hàng tháng và lãi cộng dồn phải trả theo lịch biểu trả nợ trước ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm mà Người được bảo hiểm không trả.
  • Bất kỳ các khoản phát sinh do việc không trả nợ của Người được bảo hiểm.

  Bảo hiểm Toàn Cầu - GIC cung cấp cho bạn, gia đình và doanh nghiệp những sản phẩm bảo hiểm toàn diện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của GIC.

Bảo hiểm Toàn Cầu - GIC cung cấp cho bạn, gia đình và doanh nghiệp những sản phẩm bảo hiểm toàn diện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của GIC.