»Sản phẩm bảo hiểm
  • bannerleft_oto.jpg
  • bannerleft_xemay.jpg
  • bannerleft_nha.jpg
  • bannerleft_dulich.jpg
  • bannerleft_canhan.jpg
  • bannerleft_doanhnghiep.jpg

Đối tác

  • Ergo.jpgDienluc.jpgVina.jpgDonga.jpgSFCvietnam.jpgsongda.jpg

BH Tai nạn người vay tín dụng


Đối tượng tham gia bảo hiểm:
Sản phẩm bảo hiểm Tai nạn Người vay tín dụng dành cho đối tượng là khách hàng được Tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay tiêu dùng cá nhân, có độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi vào ngày bắt đầu được ghi trên hợp đồng bảo hiểm.

GIC không nhận bảo hiểm cho các khách hàng nếu tại thời điểm tham gia bảo hiểm, các khách hàng này:
1.Có tiền sử hoặc đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
2.Bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
3.Đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.

Điều kiện bảo hiểm: căn cứ vào Quy tắc Bảo hiểm Người vay tín dụng ban hành theo Quyết định số 1492/2015/QĐ-GIC-XCG ngày 27/11/2015 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Toàn Cầu. Tham khảo tại đây.

Phạm vị bảo hiểm: GIC thanh toán toàn bộ một lần số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị:
a. Tử vong do tai nạn;
b. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn;
Trừ trường hợp bị loại trừ theo quy tắc bảo hiểm.

Thanh toán bảo hiểm: Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra GIC sẽ thanh toán tiền bảo hiểm theo thứ tự ưu tiên như sau:
  • Người thụ hưởng thứ nhất (là Tổ chức tín dụng): được ưu tiên thanh toán trước tiền bảo hiểm bằng tổng dư nợ còn lại của Hợp đồng tín dụng.

  • Người thụ hưởng thứ hai (Người được bảo hiểm hoặc Người được thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm): Được thanh toán số tiền bảo hiểm còn lại sau khi trừ đi phần đã thanh toán cho Tổ chức tín dụng. .

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

BƯỚC 1: Thông báo cho GIC về sự kiện bảo hiểm trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện sự kiện bảo hiểm. Hãy gọi cho chúng tôi ngay lập tức theo số HOT LINE:  0961 009 001

BƯỚC 2: Nhân viên của Tổ chức tín dụng hoàn tất hồ sơ yêu cầu bồi thường và gởi về GIC.

BƯỚC 3: Chi trả tiền bảo hiểm cho Người thụ hưởng nhanh chóng và chính xác trong vòng 15 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu GIC.
2. Mẫu thông báo tai nạn.
3. Xác nhận của Tổ chức tín dụng .
4. Giấy chứng nhận bảo hiểm. 
5. Hồ sơ vụ tai nạn, kết luận điều tra của cơ quan chức năng thụ lý đến sự kiện bảo hiểm.
6. Giấy chứng tử trong trường hợp người được bảo hiểm chết.
7. Giấy xác nhận của cơ quan y tế (Hội đồng thẩm định y khoa) về tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong trường hợp người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
8. Sổ hộ khẩu (bản sao).
9. Chứng minh nhân dân (bản sao).
10. Giấy chứng tử (trường hợp Người được bảo hiểm chết). 
11. Quyết định tuyên bố chết, mất tích của tòa án trong trường hợp người được bảo hiểm chết, mất tích theo quyết định của tòa án.
12. Chứng từ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp Người được bảo hiểm chết). 
13. Các chứng từ khác có liên quan theo yêu cầu của GIC.

Bảo hiểm Toàn Cầu - GIC cung cấp cho bạn, gia đình và doanh nghiệp những sản phẩm bảo hiểm toàn diện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của GIC.