Đối tác chính thức của ERGO

Mạng lưới

GIC đã xây dựng được mạng lưới gồm 18 Công ty thành viên và 59 phòng kinh doanh trên toàn quốc. Xem thêm