Đối tác chính thức của ERGO

Mạng lưới

GIC đã xây dựng được mạng lưới gồm: 1 Trụ sở chính, 18 chi nhánh và 63 phòng kinh doanh trên toàn quốc. Xem thêm